Energie neutraal maar niet met windmolens

Ook Stichting Red de Plassen wil de klimaatdoelen halen en is van mening dat onze gemeente De Ronde Venen hieraan moet bijdragen, maar niet met mega-Windmolens.

Geen windmolens want:

  • Windmolens van 240 meter zijn 10-tallen kilometers zichtbaar. Dat is 3 keer zo hoog als de Johan Cruijff Arena (78m), ruim 4 keer de kerk van Abcoude (56m) en 2 maal de hoogte van de windmolen bij de Ouderkerkerplas (120m)!
  • Windmolens zijn niet rendabel. Windmolens werken aanbod gestuurd en zijn dus vervuilend als bij windstilte oude centrales moeten worden opgestart.
  • Een zeer bijzonder cultuurhistorisch landschap en natuurgebied wordt bedreigd.
  • Beangstigende invloed op de gezondheid van bewoners tot grote afstand. Onderzoek van Jan de Laat van 300 recente internationale studies tonen gezondheidseffecten door geluidsoverlast en infrasoon geluid zelfs op een afstand van meer dan een kilometer. Klachten zijn o.a. hartfalen, beroertes, slapeloosheid, misselijkheid, duizeligheid, darmklachten en depressies.
  • Grote impact op de natuur en mogelijk uitsterven van de Kwabaal. De wieken van de windmolens bedreigen de grote vogelpopulaties die op en rond de Plassen neerstrijken. Maar minder bekend is de Kwabaal, een 75m aal die op de lijst met meest bedreigde dieren staat. De Vinkeveense Plassen is één van de laatste plekken is waar ze voorkomen. Deze aal vindt hun partner door laag geluid. Het is onbekend wat ultrasoon geluid betekent voor hun voortbestaan.
  • Geluid van de snelweg, vliegroutes en mega-turbines maakt hele gebieden onbewoonbaar. Op honderden meters vanaf de snelweg is het geluidsniveau regelmatig tegen de 60db. Ook gaat er een goed gebruikte vliegroute over dit gebied. De geluidsnorm die bij windmolens wordt gehanteerd, wordt hier nu al ruim overschreden. Waaraan de gemeente denkt is 240meter windmolens hieraan toevoegen. Dit leidt tot onbewoonbaarheid aan de hele oostzijde van de Vinkeveense Plassen.

Zie voor een uitgebreider overzicht van alle problemen met mega-windmolens en de vele alternatieven die onvoldoende zijn onderzocht reddeplassen.nl.

Meepraten / meer informatie:

Deze actie tegen windmolens in De Ronde Venen is een publieksactie van Stichting Red de Plassen.

Wij vinden het belangrijk dat inwoners meepraten en meedenken en de Gemeente een goed democratisch proces volgt. Dit gebeurt niet en in deze Coranatijd haast de gemeente zich door de besluitvorming. Tot op heden zijn bewoners, geluidshinder en gezondheidsschade geen onderwerp geweest in de inspreek/dialoog sessies met de gemeente.

Heb je goede ideeën, wil je helpen of ons financieel ondersteunen, dan horen wij dat graag. Bezoek reddeplassen.nl of stuur een e-mail naar contact@reddeplassen.nl.

Laat je stem horen! Bedankt.

Daarom zeg ik nee tegen windmolens in de Ronde Venen!

    * U reageert anoniem en uw gegevens worden niet met anderen gedeeld. Zoals de wet voorschrijft worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt waarvoor u ze heeft uitgeleend: de ontvanger van uw handtekening krijgt inzage in de lijst ondertekenaars om de lijst te controleren.