Energie neutraal maar niet met windmolens

Ronde Venen Belang wil zoals is afgesproken in 2040 als gemeente De Ronde Venen energieneutraal zijn. Aan die doelstelling willen ook wij ons houden. Alleen zien wij windmolens niet als het juiste middel.

Geen windmolens want:

 • Windmolens van 240 meter zijn vanaf 10-tallen kilometers zichtbaar. Vergelijk dat eens met de Johan Cruijff Arena die 78 meter hoog is. Dus die windmolens zijn 3 keer zo hoog!
 • Windmolens zijn niet rendabel. Windmolens werken aanbod gestuurd en zijn dus vervuilend als bij windstilte oude centrales moeten worden opgestart.
 • Windmolens veroorzaken lawaai, horizonvervuiling en slagschaduw.
 • Windmolens beinvloeden de gezondheid.
 • Windmolens en daarmee gepaard gaande milieu-effecten moeten van de Europese rechter nader worden onderzocht.

Voor windmolens in de Ronde Venen zijn er alternatieven:

 • Windmolens op zee voor elektriciteit en productie waterstof als alternatief voor aardgas.
 • Zoveel als mogelijk zonnepanelen op daken.
 • Zonnevelden waarvan de inwoner financieel profiteert.
 • Volop inzetten op het verder onderzoeken en toepassen van CO2-vrije energievormen, zoals bijvoorbeeld moderne en veilige kernenergie en aardwarmte voor verwarming en opwekking stroom.

Meepraten / meer informatie:

Deze actie tegen windmolens in De Ronde Venen is een publieksactie. Ronde Venen Belang is de inwonerspartij van de Ronde Venen. Ronde Venen Belang vindt het belangrijk dat inwoners meepraten en meedenken. Als je goede idee├źn hebt dan horen wij dat graag! Bezoek onze Facebookpagina of stuur een e-mail naar fractie@rondevenenbelang.nl. Want net als nu over windmolens geldt bij Ronde Venen Belang: Jij mag het zeggen!

Daarom zeg ik nee tegen windmolens in de Ronde Venen!

  * U reageert anoniem en uw gegevens worden niet met anderen gedeeld. Zoals de wet voorschrijft worden uw persoonsgegevens alleen gebruikt waarvoor u ze heeft uitgeleend: de ontvanger van uw handtekening krijgt inzage in de lijst ondertekenaars om de lijst te controleren.